Share

ICAP Group

ICAP Group е най-голямата  група за бизнес услуги в Югоизточна Европа, с офиси в пет гръцки градове и силно присъствие в Румъния, България, Сърбия, Кипър и Турция. В допълнение, групата се разширява динамично в Югоизточна Европа, като вече има силни дъщерни дружества в България, Румъния, Сърбия и Кипър.
Групата е основана през 1964 г. От началото на 2007 г., ICAP Group има стабилно мнозинство и са акционер в SEEF фонд на Global Finance, най-големият фонд за дялово инвестиране в Югоизточна Европа. В допълнение, Coface, един от най-големите застрахователи в света на кредитен риск  и доставчик на  бизнес информация, е негов миноритарен акционер.

ICAP Group е бързо развиваща се в мултидисциплинарната услуга доставчик. Целта на групата е утвърждаване като  най-успешната група за  бизнес услуги  в Югоизточна Европа и най-добрият избор за своите клиенти, предлагайки иновативни решения и разнообразяване на услугите и продуктите. Нашата мисия е въплътена в думите "Вашият партньор в бизнеса", която определя нашата корпоративна комуникация.

Имайки като основа на своята мисия подпомагане и насърчаване на корпоративното развитие, ICAP Group следи и участва активно в бързите промени на пазара, които засягат бизнеса, като включва и пряко прилагане на нови знания и практики в световен аспект. Ето защо Групата е в състояние постоянно да разширява своите услуги в полза на своите клиенти.
Като резултат, ICAP Group предоставя услуги за всеки елемент от корпоративното развитие: от първоначалния бизнес план за създаването на компанията, през организацията и набирането на персонал, проучване на пазара, непрекъснат поток от бизнес информация, както и предлагане на аутсорсинг решения.

Днес, ICAP Group, чрез своите 13 дъщерни дружества и едно смесено дружество, предлага широк спектър  от услуги и продукти, които са групирани в следните четири категории: Кредит риск услуги, Маркетингови решения, Управленско консултиране и Подбор на ръководни кадри.

Findbiz принадлежи към категорията Маркетинг решения и е най-голямата онлайн бизнес директория на Балканите с пълните данни на 800 000 фирми в Гърция, България, Румъния и Сърбия.

Клонове
ICAP Group подкрепя икономическата дейност в цяла Гърция чрез своите пет клона: Атина, Солун, Лариса, Патра, Ираклио, както и Румъния, България, Сърбия и Кипър.

GREECE
ATHENS (HEADQUARTERS)
2 ELEFTHERIOU VENIZELOU AVE., KALLITHEA 176 76, GREECE
TEL.: +30 210 7200 000, FAX: +30 210 7220 815
E-mail: icap@icap.gr, URL: www.icap.gr

NORTHERN GREECE BRANCH
COSMOS OFFICES
5 AG.GEORGIOU STR., PATRIARCHIKO PYLAIAS, 57001 THESSALONIKI
TEL.: +30 2310 505 700, FAX: +30 2310 505 898-9
E-mail: thessaloniki@icap.gr

WESTERN GREECE BRANCH
1 GEROKOSTOPOULOU STR., 262 21 PATRA
TEL.: +30 2610 620 273, FAX: +30 2610 623 910
E-mail: patra@icap.gr

CENTRAL GREECE BRANCH
9-11A, MANOLAKI STR., 412 22 LARISSA
TEL.: +30 2410 258 047-48, FAX: +30 2410 258 049
E-mail: larissa@icap.gr

CRETE BRANCH
81 DIMOKRATIAS AVE., 713 06 IRAKLIO, CRETE
TEL.: +30 2810 324 200, FAX: +30 2810 230 102
E-mail: iraklio@icap.gr  

ICAP BULGARIA
гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
TEL: + 359 2 8014 100, FAX: + 359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg, Url: www.icap.bg 

ICAP ROMANIA
GLOBAL CITY BUSINESS PARK
10 BUCURESTI - NORD ROAD, BUILDING O21
VOLUNTARI, ILFOV - ROMANIA
TEL: +40 21 206 24 60, FAX:  +40 21 206 26 79
e-mail: icap@icap.ro, Url: www.icap.ro

ICAP SERBIA
25 KNEGINJE ZORKE, 11000 BELGRADE, SERBIA
TEL: +381 11 3219 400, FAX: +381 11 3219 410
Email: office@cyclecredit.rs, Url: www.cyclecollections.com

ICAP CYPRUS
THEMISTOKLI DERVI 40, Office 201, 1066 NICOSIA, CYPRUS
E-mail: icapcyprus@icap.gr