Share

Секторни Проучвания

 
Държава
Категории
Заглавие
Дата на публикуване
От
До
Търговия на едро с медицински и фармацевтични продукти
 
Категории: ДРУГИ СЕКТОРИ Версия: 2
Дата: Октомври 2017 г. Държава: България
 
Езици: Гръцки: Не е наличен
  Английски: Не е наличен
  Български : Наличен Цени 290,00 € Купи  
  Румънски: Не е наличен
  Сръбски: Не е наличен

Съдържание:

 • Обща характеристика – 4 стр.
 • Анализ на представянето на водещите компании – 10 стр.
  • Приходи от продажби
  • Оперативната печалба
  • Брой служители
 • Финансови показатели – 17 стр.
  • Рентабилност на приходите от продажби
  • Коефициент за бърза ликвидност
  • Коефициент на задлъжнялост
  • Обращаемост на материалните запаси
  • Период на събиране на вземанията от клиенти
  • Период на погасяване на задълженията към доставчици
 • Оценка на кредитния риск – 39 стр.