Share

Секторни Проучвания

 
Държава
Категории
Заглавие
Дата на публикуване
От
До
Производство на мелничарски продукти
 
Категории: ХРАНИ Версия: 2
Дата: Октомври 2017 г. Държава: България
 
Езици: Гръцки: Не е наличен
  Английски: Наличен Цени 290,00 € Купи  
  Български : Не е наличен
  Румънски: Не е наличен
  Сръбски: Не е наличен

Съдържание:

 • Обща характеристика на бранша
 • Представяне на бранша и водещите компании в него
  • Водещи компании според  размера на приходите им от продажби
  • Развитие на приходите от продажби в бранша и на водещите компании
  • Водещи компании по оперативна печалба
  • Развитие на оперативната печалба в бранша и на водещите компании
  • Развитие на броя на служителите в бранша и на водещите компании
 • Представяне и динамика на основните финансови показатели на бранша и тези на водещите компании
  • Рентабилност на приходите от продажби
  • Коефициент за бърза ликвидност
  • Коефициент на задлъжнялост
  • Обращаемост на материалните запаси
  • Период за събиране на вземанията
  • Период за погасяване на задълженията
 • Оценка на кредитния риск на бранша (оценка на способността на компаниите да погасяват своите дългове и/или рискът да обявят банкрут)